• In de afgelopen maand zijn er gesprekken geweest tussen de dagelijkse besturen van sv Nieuwdorp en vv Lewedorpse Boys waar de huidige en de toekomstige samenwerking is besproken.

  Momenteel zijn we in een fase waarin we streven om op langere termijn naar 1 gemeenschappelijke locatie te gaan. Daartoe is er begin dit jaar ook al een oriënterend gesprek geweest met vertegenwoordigers van de gemeente door de voorzitters van SVN, Lebo en Patrijzen. De gemeente heeft aangegeven deze doelstelling te waarderen en dit mee te nemen in het onderzoek wat momenteel wordt gedaan door het externe onderzoeksbureau Kybys. Dit bureau doet onderzoek naar de behoefte van sportverenigingen en accommodaties in onze gemeente.

 • Omdat we hier over langere termijn spreken hebben we als SVN en Lebo gesproken over hoe we er op korte termijn instaan wat betreft verdere samenwerking, dan wel fusie.

  In de vergadering van 19 oktober 2022 heeft Lebo kort samengevat de volgende optie voor samenwerking tussen SVN en Lebo gepresenteerd:

  - Blijven spelen op alle velden beschikbaar bij SVN en Lebo
  - Beide kantines blijven open en alle huidige activiteiten kunnen doorgaan
  - Clubkleuren worden zoals gekozen voor SJO blauw/wit
  - Vorming 1 vereniging onder een nader te bepalen naam
  - Waar wordt er gespeeld:
      * De jeugd speelt onder SJO op 3 locaties
      * De dames organiseren in SVO en spelen op 3 locaties
      * De heren 1 en 2 spelen op Zorgvliet
      * De heren 3, 4 en 5 spelen op Nieuwdorp
      * De heren 7x7 spelen op Nieuwdorp
      * De dames 7x7 spelen op Zorgvliet

  Indien akkoord binnen beide besturen worden verdere stappen genomen
  Voorleggen aan de leden middels uitschrijven Algemene ledenvergaderingen
  Commissie instellen van leden uit beide verenigingen voor verdere detailinvulling

  Dit voorstel is op 7 november 2022 in beide verenigingsbesturen besproken. Het bestuur van Lebo kan zich hier in vinden. Voor het bestuur van SVN is deze optie niet-acceptabel.

  Op 7 november wordt door het bestuur van SVN het volgende voorstel voor verdere samenwerking met Lebo geformuleerd:

  "Alle wedstrijden voor alle teams spelen op zowel de accommodatie van SVN als op de accommodatie van Lebo. Hoe dat in te vullen, om en om of bepaalde tijd op Nieuwdorp en bepaalde tijd op Lewedorpse Boys is nader te bezien. Als het maar op basis van gelijkheid is zoals we dat al jaren doen bij de jeugd, de lagere elftallen en Nieuwdorp en Patrijzen bij de dames. Deze methode wordt verder ook bij praktisch alle fusieclubs zoals o.a. DWO en HKW toegepast."

  Dit voorstel is op 28 november 2022 binnen het bestuur van Lewedorpse Boys besproken.
  Met dit voorstel is vv Lebo niet akkoord gegaan.

  Omdat beide verenigingen niet tot een overeenstemming gekomen zijn, is besloten om het onderzoek van de gemeente inzake de sportbehoeftes en locaties af te wachten.

  Het onderzoek en de conclusies die hieruit getrokken worden door de gemeente zal afgerond zijn september volgend jaar.
  In de tussentijd zullen we onverminderd verder samenwerken op de gebieden waarin we elkaar kunnen ondersteunen.

  Bestuur vv Lewedorpse Boys