• overhandiging van de cheque

  • Het was een mooi en bijzonder moment, de overhandiging van de cheque door Wim-Paul Lievense (penningmeester St. Zeeland Refinery) aan Peter Vermeulen, voorzitter Lewedorpse Boys. Onder toeziend oog van mevr. vd Plassche (wethouder gemeente Borsele), Ruden Grim en Ryan Dekker (bestuur Lebo) en mevr. van der Molen (Zeeland Refinery) werd de cheque overhandigd. Lebo is al vele jaren bezig met verduurzamen (gescheiden afval, LED verlichting etc.), dit jaar stond een grootschalige renovatie van het clubhuis op het programma. Afgelopen jaren hebben de bestuursleden intensief allerlei vergaderingen bezocht. Bij de KNVB, bij clubs, gemeente (met medewerking van Chris Bras, ook vanmiddag aanwezig), om antwoord te krijgen op vragen als: 

  • Hoe kunnen sportclubs verduurzamen? Hoe is de ondersteuning vanuit de KNVB en andere instanties? Is het financieel haalbaar? Natuurlijk waren er meer vragen, maar toen er meer duidelijkheid was, is de club voortvarend aan de slag gegaan met een plan van aanpak. Wim-Paul Lievense:"De St. Zeeland Refinery vind duurzaamheid alsmede het verenigingsleven in de regio erg belangrijk. Deze donatie stelt Lebo in staat om aan de slag te gaan met de renovatie van het clubgebouw, waaronder het verwijderen van het asbestdak en het aanbrengen van een nieuw (isolatie)dak. Namens Zeeland Refinery heel veel succes met de werkzaamheden". Dat de club, met vele vrijwilligers, al aan de slag is gegaan blijkt wel uit de foto's op facebook van Lebo. Onderstaand een foto van het verwijderen van het asbestdak. Begin juli komen de zonnepanelen. We houden jullie op de hoogte.

  • Verwijderen van de asbestplaten, uitgevoerd door een bedrijf in asbestsanering