• Schema Kantinevrijwilligers seizoen 2020/2021

  • nov. / dec. 2020

    I.v.m. het tijdelijk stilleggen van de competities voorlopig geen progrmma.

  • 2021

    Schema kantinevrijwilligers volgt spoedig wanneer er meer bekend is over het hervatten van de competities.