• Gedragsregels senioren

  Het bestuur van vv Lewedorpse Boys heeft besloten om gedragsregels op te stellen die voor alle spelende senioren leden van toepassing zijn. Dit om de sportiviteit binnen de lijnen te waarborgen ten opzichte van tegenstanders, scheidsrechters en medespelers.

  De volgende negatieve gedragingen zullen met directe ingang bestraft worden :

  1. Het herhaaldelijk luid en duidelijk te kennen geven dat men het niet eens is met de beslissing van de scheidsrechter.
  2. Het herhaaldelijk maken van negatieve opmerkingen richting scheidsrechter.
  3. Het op grove wijze in woord/gebaar je mening kenbaar maken.
  4. Het beledigen van scheidsrechter, tegenstanders en of medespelers.
  5. Het bewust en onnodig maken van harde overtredingen.
  6. Herhaaldelijk negatief gedrag tonen in het veld.
  7. Het bewust geen gevolg geven aan aanwijzing van scheidsrechters.
  8. Het bewust schade toebrengen aan accommodatie.
  9. Het respectloos handelen t.o.v. scheidsrechters en spelers.

  Sancties

  - Bij ontoelaatbaar gedrag t.o.v. scheidsrechters dient betreffende speler direct gewisseld te worden en is dit voor hem einde wedstrijd. Bij herhaling in volgende wedstrijden volgt uitsluiting van 1 of meerdere wedstrijden ( dit ter beoordeling van het bestuur en coach van het betreffende elftal).

  - Bij alle ontoelaatbaar gedrag van spelers t.o.v. tegenstanders/medespelers wordt betreffende speler gewisseld en kan dan ter beoordeling van de coach/leider, op een later tijdstip weer ingezet worden. Bij wederom ontoelaatbaar gedrag van dezelfde speler zal deze definitief gewisseld worden.

  Trainers, leiders, aanvoerders en coaches worden in alle bovengenoemde situaties betrokken en zijn mede verantwoordelijk voor handhaving van ingestelde regels.

  Bestuur VV Lewedorpse Boys 28 november 2011