• Protocol toeschouwers-bezoekers-spelers etc. sportpark VV Lewedorpse Boys

  Het bestuur van VV Lewedorpse Boys vindt het belangrijk dat de komende wedstrijden op een verantwoorde en veilige manier bezocht en gespeeld kunnen worden. Het uitgangspunt is dat door ons de regels en voorschriften vanuit de overheid worden gevolgd. Hierbij realiseren we ons dat deze situatie nieuw is en dat we mogelijk niet alles hebben voorzien. Wij kiezen er dan ook voor om regelmatig te evalueren en daar waar nodig aanvullende maatregelen te nemen. Dit protocol is voor alle thuiswedstrijden van zowel jeugd als senioren en is bedoeld voor ons allemaal. Op het sportpark van VV Lewedorpse Boys gelden richtlijnen welke nageleefd moeten worden. Alleen op deze manier kunnen we zoveel mogelijk de veiligheid en gezondheid van iedereen garanderen.

 • De belangrijkste punten:

  • Houd 1,5 meter afstand

  • Heeft u klachten? Blijf thuis!

  • Gebruik je gezonde verstand

  • Maximaal 250 toeschouwers

  • Houd rekening met elkaar en respecteer elkaar!!!

 • Houd je hierbij aan de volgende regels:
  • Wij verzoeken bezoekers aan onze sportkantine zich te registreren. Dit kan door een registratieformulier in de kantine / onder de luifel in te vullen. De te registreren gegevens betreffen je naam, telefoonnummer, e-mail adres, datum en tijdstip van aankomst. Deze gegevens zijn uitsluitend voor een mogelijk bron- en contactonderzoek van de GGD en verwijderen we na 2 weken. In het kader van de wet op de privacy (AVG) is registratie vrijwillig, maar wij doen een dringend beroep op iedereen om je te registreren;
  • Het spreekt voor zich dat je thuisblijft bij gezondheidsklachten;
  • Op het sportpark houden we vanzelfsprekend 1,5 meter afstand van elkaar, gebruik daarom alle zijdes van het veld om dit te kunnen waarborgen. Hiervoor zullen we op de omheining van het hoofdveld ook markeringen aanbrengen;
  • We laten maximaal 250 toeschouwers bij een wedstrijd toe;
  • Volg de richtlijnen welke op posters staan op wanneer de sportkantine wordt bezocht;
  • In de kantine gelden de volgende regels:
  • De ingang wordt de deur aan de voorkant van de kantine, de uitgang wordt de nooduitgang bij ons toiletgebouw. Bij voorbaat dank om deze looproute te allen tijde te respecteren; 
  • Bij de ingang zal een desinfectiezuil worden geplaatst. Ook op andere plaatsen in de kantine zullen we voor desinfectiehandgel (pompjes) zorgen;
  • Alleen zitten in de kantine is toegestaan;
  • Voor bestellen aan de bar: volg de looproute welke middels markeringen is aangegeven. Ons dringende verzoek is ook om bij het bestellen geduldig op je beurt te wachten en de 1,5 meter te respecteren – door alle maatregelen kan het allemaal wellicht wat langer duren, we vragen jullie hiervoor om jullie begrip;
  • Betaal bij voorkeur met pin of contactloos;
  • We werken met spatschermen boven de bar om u en onze vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen;
  • De middelste urinoir van de mannentoiletten mag niet gebruikt worden. Dit is ook aangegeven. Voor de rest kunnen alle heren- en damestoiletten gebruikt worden;
  • Voor ventilatie wordt zoveel mogelijk gezorgd door deuren en ramen daar waar mogelijk open te zetten;
  • Kleedkamers + douches. We hebben 4 kleedkamers en deze kunnen gewoon gebruikt worden. We proberen zoveel als mogelijk 1 team per kleedkamer in te delen (bij zowel de jeugd als de senioren), echter als alle drie de senioren elftallen thuis spelen is dat niet mogelijk. LEBO 2 en 3 (kleedkamer 4) en hun tegenstanders (kleedkamer 2) zitten dan in dezelfde kleedkamer, echter door de gekozen aanvangstijdstippen komen de teams elkaar niet tegen. Belangrijk hiervoor is wel dat LEBO 2 en hun tegenstander direct na hun wedstrijd gaan douchen, zodat drie kwartier later LEBO 3 en hun tegenstander in een lege kleedkamer komen. Verzoek is ook om van de 4 douches er maar 2 te gebruiken (de buitenste). Bij voorbaat dank voor jullie opvolging en begrip.
  • Geef elkaar, zodra de wedstrijd is afgelopen, de ruimte zodat iedereen op een veilige en verantwoorde manier het sportpark kan verlaten. Meer regels en richtlijnen voor het op een verantwoorde manier bezoeken van ons sportpark vind je hier: Algemeen protocol verantwoord sporten.
   Indien u toch nog vragen hebt over bovenstaande of andere op- en of aanmerkingen hebt hierover, kunt u altijd contact opnemen met de volgende personen:
   John de Jager – contactpersoon jeugd – tel 06-12763105
   Ruden Grim – contactpersoon senioren – tel 06-18660741

  Wij zijn blij dat er weer gevoetbald kan worden en rekenen erop dat iedereen zich aan bovenstaande regels houdt en bovenal zijn/haar gezonde verstand gebruikt!

  Het bestuur VV Lewedorpse Boys