• Contributie

 • Senioren (vanaf 01-01-2001): € 150,00 per jaar 
  Junioren (vanaf 01-01-2007):  € 93,00 per jaar
  Pupillen:                                  € 80,00 per jaar
  Niet spelend/steunend lid:      € 25,00 per jaar

  De contributie kan worden voldaan op rek. NL79RABO 012.85.02.681 t.n.v. Lewedorpse Boys, onder vermelding van uw naam en contributie 2019/2020.

  Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daarop volgende jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 30 juni bij de secretaris.