• Contributie

 • Senioren (vanaf 01-01-2000): € 145,00 per jaar 
  Junioren (vanaf 01-01-2006):  € 87,50 per jaar
  Pupillen:                                  € 74,50 per jaar
  Niet spelend/steunend lid:      € 23,00 per jaar

  De contributie kan worden voldaan op rek. NL79RABO 012.85.02.681 t.n.v. Lewedorpse Boys, onder vermelding van uw naam en contributie 2018/2019.

  Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daarop volgende jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 30 juni bij de secretaris.