• Contributie 2022/2023: Contributie via digitale weg

    18 sep 2022
  • Deze week is de contributienota voor het seizoen 2022-2023 en de uitnodiging voor de algemene leden vergadering op 6 oktober 2022 verstuurd. We kiezen er als bestuur voor om deze communicatie uitsluitend nog digitaal door te sturen.
    De contributie innen wij via betalingsplatform Mollie. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact op met onze secretaris (secretaris@vvlebo.nl).

    KLIK HIER voor de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.