• Contributie

 • Senioren (vanaf 01-01-2003): € 160,00 per jaar 
  Senioren (7 tegen 7):              € 100,00 per jaar
  Junioren (vanaf 01-01-2009):  € 105,00 per jaar
  Pupillen:                                  € 91,00 per jaar
  Niet spelend/steunend lid:       € 30,00 per jaar

  De contributie kan worden voldaan op rek. NL79RABO 012.85.02.681 t.n.v. Lewedorpse Boys, onder vermelding van uw naam en contributie 2021/2022.

  Dit seizoen sturen we u bij wijze van test de nota zowel schriftelijk als digitaal. We hebben er goede hoop op dat we vanaf volgend seizoen volledig kunnen overstappen op de digitale variant. Het kan dus zijn dat u uw nota al via de post heeft ontvangen en reeds heeft betaald. Vanzelfsprekend hoeft u dan geen actie meer te ondernemen. De mail die u ontvangt m.b.t. de contributie bevat een betaallink om de contibrutie te voldoen via bv. iDeal. We maken hiervoor gebruik van de diensten van betaalplatform Mollie. Op uw bankafschrift staat er hierdoor bv. Mollie of Stg Mollie Payments. (Voor meer informatie omtrent Mollie kunt u terecht op: https://www.mollie.com/nl/consumers)

  Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daarop volgende jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 30 juni bij de secretaris.